WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack
Tytuł Opublikowano
110/PNE/SW/2016 -Usługa odbioru wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją odpadów medycznych zakaźnych i niebezpiecznych z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu 19 październik 2016
96/PNE/SW/2016„Kompleksowa usługa żywienia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu” 18 październik 2016
104/PNP/SW/2016 - Dostawa komory laminarnej dla uruchomienia pracowni żywieniowej 17 październik 2016
112/PNE/SW/2016 Zestaw do jednostronnego zabiegu głębokiej stymulacji mózgu oraz wymiana zużytych stymulatorów 17 październik 2016
107/PNE/SW/2016 Zakup aparatury medycznej na potrzeby Klinicznego Oddziału Intensywnej Terapii 07 październik 2016
94/PNE/SW/2016/II Sprzęt jednorazowy do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo-żylnych i przetok oponowych 07 październik 2016
102/PNP/SW/2016/II„Dostawa cewników angiograficznych; zbrojonych koszulek prowadzących;płytki tytanowej do zabiegów osteosyntezy kości twarzoczaszki” 06 październik 2016
109/PNP/SW/2016„Dostawa papierów termoczułych do aparatury medycznej;Kopert C4 szarych” 05 październik 2016
106/PNP/SW/2016„Dostawa agregatu prądotwórczego do pracy ciągłej o mocy 400 kVA +/-2,5% wraz z demontażem istniejącego agregatu i montażem w jego miejsce nowego z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej” 05 październik 2016
108/PNE/DOT/2016 Doposażenie Pododdziału przeznaczanego dla dorosłych chorych na mukowiscyzdozę 03 październik 2016
105/PNP/SW/2016„Dostawa Zgłębników do tamowania krwotoków z jamy nosowej,pierścienia napinającego torebkę soczewki, drenażu dokomorowego” 22 wrzesień 2016
98/PNP/SW/2016/II„Dostawa kateteru do angioplastyki” 20 wrzesień 2016
103/PNE/SW/2016 Dostawa implantów 19 wrzesień 2016
102/PNP/SW/2016„Dostawa prowadników o podwyższonej sztywności; prowadników hydrofilnych; cewników angiograficznych; zbrojonych koszulek prowadzących;płytki tytanowej do zabiegów osteosyntezy kości twarzoczaszki” 09 wrzesień 2016
100/PNE/SW/2016 - Dostawa leków - Aprokam (Cefuroxime) 07 wrzesień 2016
99/PNE/SW/2015 - Dostawa medycznych rękawiczek diagnostycznych 06 wrzesień 2016
95/PNP/SW/2016 - Dostawa leków do programu lekowego - Infliximab 02 wrzesień 2016
101/PNP/SW/2016 Dostawa implantów – endoproteza połowiczna stawu biodrowego 01 wrzesień 2016
98/PNP/SW/2016„Dostawa kateteru do angioplastyki, cranioplastu, protez naczyniowych” 31 sierpień 2016
93/PNP/SW/2016 Zakup azotu ciekłego medycznego 30 sierpień 2016
   
   
   

AKTUALNOŚCI  


RODO

  K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A   dotycz [ ... ]

Czytaj więcej...
Usunięcie awarii telefonów

Awaria centrali telefonicznej została usunięta w dniu wczo [ ... ]

Czytaj więcej...