WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Planowane zniszczenie indywidualnej dokumentacji medycznej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, Centrum Urazowe w Sosnowcu ul. Pl. Medyków 1 informuje że: planowane jest zniszczenie indywidualnej dokumentacji medycznej – historii chorób z pobytu na oddziałach w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu oraz tejże dokumentacji z byłego Szpitala Miejskiego nr 2 im. K. Zahorskiego ul. 3 Maja w Sosnowcu.  Przedmiotowa dokumentacjapochodzi z lat: 1994-1997.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - osoby zainteresowane odbiorem dokumentacji medycznej planowanej do zniszczenia (pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, osoba bliska upoważniona do uzyskania dokumentacji na podstawie  upoważnienia) mogą odebrać dokumentację po uprzednim kontakcie z Archiwum Szpitala.

 

Pisemne wnioski (do pobrania ze strony internetowej szpitala*1)) o wydanie dokumentacji planowanej do zniszczenia należy do dnia 29 listopada 2018 kierować na adres:

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Centrum Urazowe

ul. Pl. Medyków 1

41-200 Sosnowiec

 

Na wniosku proszę nanieść informację że chodzi o wydanie oryginału przeznaczonego do zniszczenia.

 

Odbiór w/w dokumentacji możliwy jest po osobistym stawiennictwie w Szpitalu, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru oraz własnoręcznym pokwitowaniu odbioru lub po przedłożeniu pisemnego upoważnienia i pokwitowania odbioru.

 

Wszelkich informacji dotyczących planowanego zniszczenia dokumentacji medycznej można zasięgnąć pod numerami telefonów Archiwum Szpitala:

32 3682415

32 3682497

32 3682756

Zniszczenie w/w dokumentacji medycznej nastąpi po dniu 1 grudnia 2018r.

 

*1) zakładka: PACJENCI DOKUMENTACJA MEDYCZNA WNIOSEK O WYDANIE ORYGINAŁU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ NA ZEWNĄTRZ

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Planowane zniszczenie indywidualnej dokumentacji m...

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, C [ ... ]

Czytaj więcej...
Karta Praw Pacjenta w języku Braill’a

Informujemy, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im [ ... ]

Czytaj więcej...