Konsultacja Toksykologiczna dla lekarzy

tel. 538 819 961

   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

   

WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Zniszczenie dokumentacji medycznej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, Centrum Urazowe w Sosnowcu ul. Pl. Medyków 1 informuje, że planowane jest zniszczenie indywidualnej dokumentacji medycznej wytworzonej w poradniach specjalistycznych GZOZ Milowice przy KWK "Saturn" na ul. Baczyńskiego w Sosnowcu. Przedmiotowa dokumentacja pochodzi z lat: 1976-1995* (1).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (tekst jednolity) w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016 tekst jednolity) - osoby zainteresowane odbiorem dokumentacj medycznej planowanej do zniszczenia (pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, osoba bliska upoważniona do uzyskania dokumentacji na podstawieupoważnienia) mogą odebrać dokumentację po uprzednim kontakcie z Archiwum Szpitala.

Pisemne wnioski (do pobrania ze strony internetowej szpitala*2)) o wydanie dokumentacji planowanej do zniszczenia należy do dnia 2 marca 2017 kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Centrum Urazowe
ul. Pl. Medyków 1
41-200 Sosnowiec

Odbiór w/w dokumentacji możliwy jest po osobistym stawiennictwie w Szpitalu, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru oraz własnoręcznym pokwitowaniu odbioru lub po przedłożeniu pisemnego upoważnienia i pokwitowania odbioru.

Wszelkich informacji dotyczących planowaneog zniszczenia dokumentacji medycznej można zasięgnąć pod numerami telefonów Archiwum Szpitala:
32 3682415
32 3682497
32 3682756

Zniszczenie w/w dokumentacji medycznej nastąpi po 6 marca 2017r.

*1) kartoteki (hostire chorób z lecznictwa ambulatoryjnego (okres przechowywania liczony od daty ostatniego wpisu w kartotece)).

*2) zakładka: PACJENCI > DOKUMENTACJA MEDYCZNA > WNIOSEK O WYDANIE ORYGINAŁU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ NA ZEWNĄTRZ

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Uroczyste otwarcie Oddziału Toksykologii w W...

To było jedno z trudniejszych i najsprawniej przeprowadzony [ ... ]

Czytaj więcej...
Pierwszy w historii zabieg trombektomii w WSS5 w S...

  W dniu 15 maja 2019 roku przeprowadzono w Wojewódzkim S [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły