WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Zniszczenie dokumentacji medycznej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, Centrum Urazowe w Sosnowcu ul. Pl. Medyków 1 informuje, że planowane jest zniszczenie indywidualnej dokumentacji medycznej wytworzonej w poradniach specjalistycznych GZOZ Milowice przy KWK "Saturn" na ul. Baczyńskiego w Sosnowcu. Przedmiotowa dokumentacja pochodzi z lat: 1976-1995* (1).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (tekst jednolity) w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016 tekst jednolity) - osoby zainteresowane odbiorem dokumentacj medycznej planowanej do zniszczenia (pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, osoba bliska upoważniona do uzyskania dokumentacji na podstawieupoważnienia) mogą odebrać dokumentację po uprzednim kontakcie z Archiwum Szpitala.

Pisemne wnioski (do pobrania ze strony internetowej szpitala*2)) o wydanie dokumentacji planowanej do zniszczenia należy do dnia 2 marca 2017 kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Centrum Urazowe
ul. Pl. Medyków 1
41-200 Sosnowiec

Odbiór w/w dokumentacji możliwy jest po osobistym stawiennictwie w Szpitalu, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru oraz własnoręcznym pokwitowaniu odbioru lub po przedłożeniu pisemnego upoważnienia i pokwitowania odbioru.

Wszelkich informacji dotyczących planowaneog zniszczenia dokumentacji medycznej można zasięgnąć pod numerami telefonów Archiwum Szpitala:
32 3682415
32 3682497
32 3682756

Zniszczenie w/w dokumentacji medycznej nastąpi po 6 marca 2017r.

*1) kartoteki (hostire chorób z lecznictwa ambulatoryjnego (okres przechowywania liczony od daty ostatniego wpisu w kartotece)).

*2) zakładka: PACJENCI > DOKUMENTACJA MEDYCZNA > WNIOSEK O WYDANIE ORYGINAŁU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ NA ZEWNĄTRZ

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Karta Praw Pacjenta w języku Braill’a

Informujemy, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im [ ... ]

Czytaj więcej...