Konsultacja Toksykologiczna dla lekarzy

tel. 538 819 961

   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

   

WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Nefrologii / Stacji Dializ/Poradni Nefrologicznej przez okres 36 miesięcy

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Zespołu Pracowni Radiologii Zabiegowej

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Zespołu Pracowni Hemodynamiki, Elektrofizjologii i Urządzeń Wszczepialnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych

Informacja o Programie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Te...

Jasny, przestronny, nowoczesny, spełniający wszystkie wymo [ ... ]

Czytaj więcej...
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im.  [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły