Konsultacja Toksykologiczna dla lekarzy

tel. 538 819 961

   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

   

WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

 

 

Nazwa projektu:  Rozpoznać w porę chorobę - wczesne wykrywanie RZS przez specjalistów WSS5 w Sosnowcu przy wsparciu placówek POZ z województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego”.


Cel Projektu: Celem głównym projektu jest wzrost wykrywalności wczesnego stadium reumatoidalnego zapalenia stawów wśród pacjentów objętych usługami medycznymi w ramach projektu poprzez (1) zwiększenie wiedzy personelu medycznego zatrudnionego w placówkach POZ na temat RZS (2) zwiększenie dostępności do wysokospecjalistych usług medycznych dla pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka (3) zapobieganie rezygnacji z aktywności zawodowej wśród osób z RZS. Czas realizacji celu jest tożsamy z czasem realizacji projektu: 01.08.2017 - 31.12.2019.


Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu


Wartość projektu: 1 990 752,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 990 752,00 PLN

 


"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)  na lata 2014-2020"

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Te...

Jasny, przestronny, nowoczesny, spełniający wszystkie wymo [ ... ]

Czytaj więcej...
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im.  [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły