WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Rozmieszczenie oddziałów

W związku z remontami przeprowadzanymi w Szpitalu część oddziałów została przeniesiona. Poniżej znajduje się lista oddziałów wraz z ich bieżącym położeniem:

LOKALIZACJA

NAZWA ODDZIAŁU

BUDYNEK A

PIĘTRO

 

„-1”

- Depozyt ubrań

„0”

- Oddział Rehabilitacji Medycznej

- Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

- Oddział Kardiologii Ogólnej/Intensywnej Opieki Kardiologicznej

„1”

- Kliniczny Oddział Urologii

- Oddział Chirurgii Naczyń

„2”

- Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych wraz z Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego

„3”

- Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej

„4”

- Kliniczny Oddział Neurochirurgii

„5”

- Oddział Chirurgii Małoinwazyjnej, Metabolicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

- Oddział Chirurgii Szczękowej

- Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

„6”

- Oddział Neurologii

- Oddział Udarowy

- Pododdział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii

„7”

- Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego

- Oddział Nefrologii

„8”

- Oddział Okulistyczny z pododdziałem Okulistyki Dziecięcej i Zespołem Zabiegowym

„9”

- Oddział Chorób Wewnętrznych i Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Diabetologii

- Oddział Reumatologii

„10”

- Oddział Pulmunologii i Nowotworów Płuc

- Oddział Mukowiscydozy

 

 
   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Uprzejmie informujemy, że Świadczenia z zakresu nocnej i [ ... ]

Czytaj więcej...
Certyfikaty

W dniach 15-19 maja 2017 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły