google hack

Pododdział Udarowy

Kierownik Oddziału: dr n. med. Paweł Gruenpeter
Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Wójcik

Profil leczenia i diagnostyka:

Pododdział zapewnia między innymi:

Pododdział Udarowy przeprowadza szkolenia dla pacjentów z chorobą naczyń mózgowych i ich rodzin w zakresie wtórnej profilaktyki przeciwudarowej. Także, tych chorych obejmuje się ścisłą kontrolą ambulatoryjną.

Telefony:

Sekretariat: 32/ 368-20-51
Dyżurka lekarska: 32/ 368-20-53
Pielęgniarka Oddziałowa: 32/ 368-20-52
Dyżurka pielęgniarska: 32/ 368-20-55