WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Oddział Pulmonologii i Nowotworów Płuc/Pododdział Mukowiscydozy

Profil leczenia:

 • specjalistyczne usługi w zakresie diagnostyki, leczenia, profilaktyki i rehabilitacji chorób płuc i oskrzeli: (nowotworów, zapaleń płuc i opłucnej, zapaleń oskrzeli, rozedmy płuc, stanów ropnych układu oddechowego, astmy oskrzelowej i chorób alergicznych układu oddechowego, chorób śródmiąższowych płuc i innych, gruźlicy płuc (w zakresie diagnostyki));
 • oddział zapewnia także konsultacje torakochirurgiczne dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziale.

Diagnostyka:

 • pełne zaplecze laboratoryjne szpitala;
 • 4 bronchofiberoskopy z torem wizyjnym i możliwością cyfrowego zapisu obrazu;
 • aparatura rentgenowska;
 • tomografia komputerowa;
 • USG;
 • spirometr;
 • pulsometr z możliwością 24-godzinnej rejestracji;
 • stanowiska do tlenoterapii;
 • stanowiska do aerozoterapii;
 • EKG;

Oddział zapewnia między innymi:

 • badania bronchofiberoskopowe z pobraniem materiału do badań histopatologicznych (biopsje kleszczykowe, transbrionchalne igłą Wanga);
 • biopsje transbronchialne pod kontrolą USG;
 • biopsje opłucnej igłą Abramsa;
 • punkcje jamy opłucnowej.

Telefony do Oddziału:

Sekretariat: 32/ 368-21-81
Dyżurka lekarska: 32/ 368-21-84
Pielęgniarka Oddziałowa: 32/ 368-21-82
Dyżurka Pielęgniarska: 32/ 368-21-85
   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Karta Praw Pacjenta w języku Braill’a

Informujemy, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im [ ... ]

Czytaj więcej...