WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack
Tytuł Utworzono
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ wraz z Poradnią. 10 sierpień 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza neurologii w zakresie monitoringu neurofizjologicznego w czasie zabiegów błędnej stymulacji mózgu (JPG A03). 10 sierpień 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Oddziału Chirurgii Szcczękowej. 10 sierpień 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Oddziału Pulmonologii, Nowotworów Płuc z Pododdziałem Mukowiscydozy wraz z Poradnią oraz w Ośrodku Domowego Leczenia Tlenem. 08 sierpień 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Oddziału Chirurgii Małoinwazyjnej, Metabolicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. 08 sierpień 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. 03 sierpień 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Klinicznego Oddziału Neurochirurgicznego wraz z Poradnią. 03 sierpień 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 01 sierpień 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie hemodializoterapii realizowanej w Stacji Dializ. 11 lipiec 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 06 lipiec 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie bloków operacyjnych, sal zabiegowych, sal wybudzeń, pracowni, poradni i oddziałów. 03 lipiec 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Oddziału Neurologii, Oddziału Udarowego oraz Poradni. 25 czerwiec 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej opieki pielęgniarskiej w wybranych Oddziałach Szpitala. 22 czerwiec 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie Centralnego Traktu Operacyjnego. 20 czerwiec 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - uzupełnienie. 20 czerwiec 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej. 15 czerwiec 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Nefrologii oraz Stacji Dializ. 15 czerwiec 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Pulmonologii i Nowotworów Płuc (...) z jednoczasowym pełnieniem świadczeń zdrowotnych w Oddziale Diabetologii i Chorób Metabolicznych (...). 15 czerwiec 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie POZ - nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - uzupełnienie. 29 maj 2018
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie gabinetu przy Poradni Diabetologicznej i Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej. 09 maj 2018

Podkategorie

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


RODO

  K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A   dotycz [ ... ]

Czytaj więcej...
Usunięcie awarii telefonów

Awaria centrali telefonicznej została usunięta w dniu wczo [ ... ]

Czytaj więcej...