WYSZUKIWARKA  


   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Majątek instytucji

Majątek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary nr 5 w Sosnowcu, stan na 31.12.2017

Konto Nazwa Wartość netto
0 Grunty 5 980 513,25
1 Budynki, lokale 240 826 364,33
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15 639 323,87
3 Kotły i maszyny energetyczne 507 256,82
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 1 553 504,37
5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty 3 855 884,33
6 Urządzenia techniczne 9 549 103,54
7 Środki transportu 454 117,46
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 18 177 932,29
w budowie Środki trwałe w budowie 1 542 906,20
  OGÓŁEM: 298 086 906,46