WYSZUKIWARKA  


   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

WSPARLI SZPITAL  

   

Dyrekcja

Nazwa Stanowisko Telefon
Agata Ślęzak Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem 32/ 368 21 51
Alicja Cegłowska p.o. Dyrektor 32/ 368 21 01
Ewa Sikora Naczelna Pielęgniarka 32/ 368 23 06
Grażyna Cader-Ziółkowska Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych Prawnych i Polityki Personalnej 32/ 368 2464
Krzysztof Lehnort Dyrektor ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem 32/ 368 21 51
Paweł Gruenpeter Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 32/ 368 24 65
Robert Urbańczyk Lekarz Naczelny 32/ 368 24 65