Konsultacja Toksykologiczna dla lekarzy

tel. 538 819 961

   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

   

WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Uroczyste otwarcie Oddziału Toksykologii w Wojewódzkim Szpitalu Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

To było jedno z trudniejszych i najsprawniej przeprowadzonych zadań, jakie postawiono przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. Oddział Toksykologii, bo o nim mowa, od 1 czerwca już przyjmuje pacjentów.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu stanął przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ czas na przygotowanie i adaptację pomieszczeń nowego oddziału wynosił zaledwie półtora miesiąca.

- W tym bardzo krótkim czasie udało nam się spełnić wszystkie wymogi nakładane na szpital przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych. Na potrzeby oddziału zatrudniliśmy personel, który wcześniej miał doświadczenie pracując z trudnymi przypadkami zatruć – wyjaśnia pełniąca obowiązki Dyrektora – dr n. med. Alicja Cegłowska

Aby jak najszybciej zabezpieczyć potrzeby mieszkańców regionu, związane z zapewnieniem pacjentom kompleksowego leczenia, w strukturze organizacyjnej szpitala utworzono cztery nowe jednostki medyczne tj. Oddział Toksykologii, Ośrodek Ostrych Zatruć, Pracownię Chromatograficzną oraz Pracownię Toksykologii. Szpital wyremontował pomieszczenia oraz wyposażył oddział w nowoczesny sprzęt. Koszt remontów budowlanych oscyluje w granicach 77 tysięcy, natomiast całkowity koszt inwestycji z uwzględnieniem zatrudnienia pielęgniarek, lekarzy, zakupu niezbędnego sprzętu i leków wyceniany jest na milion złotych. Ogromna pomoc została udzielona Szpitalowi zarówno ze strony Marszałka jak i Wojewody, przy udziale pani poseł Ewy Malik.

- „Dziękuję pani dyrektor, poseł Ewie Malik, lekarzom ze szpitala i wszystkim osobom, które podjęły wyzwanie i przyczyniły się do tak szybkiego uruchomienia oddziału w tym szpitalu. Mieszkańcy naszego regionu są zabezpieczeni medycznie i to jest najważniejsze, taki był nasz cel.” – zapewnia marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Został on utworzony zaledwie w miesiąc, tuż po likwidacji Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Oddział zabezpieczają specjaliści w zakresie toksykologii, którzy wcześniej sprawowali opiekę nad pacjentami w Instytucie.

„Najważniejszym zadaniem nowego oddziału jest świadczenie wysokospecjalistycznej pomocy z zakresu toksykologii klinicznej pacjentom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia z powodu toksycznego działania wszelkich ksenobiotyków, w tym: gazów, leków, substancji chemicznych, alkoholi niespożywczych, toksyn roślinnych i jadów zwierzęcych.” – informuje kierownik oddziału toksykologii - dr Tomasz Kłopotowski.

Oddział Toksykologii liczy 18 łóżek, z czego 6 intensywnej terapii toksykologicznej. Ośrodek Toksykologiczny jest nadal w trakcie uruchamiania. W ciągu najbliższego miesiąca rozpocznie działalność Ośrodek Informacji Toksykologicznej, który będzie zabezpieczał pod względem toksykologicznym obszar województwa śląskiego i opolskiego. W tym samym czasie uruchomiony zostanie w Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Zakład Toksykologii
z pracowniami: Toksykologii i Chromatografii.

na zdjęciu Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki, Biskup Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak, Posłanka Ewa Malik

na zdjęciu Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki, Biskup Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak, Posłanka Ewa Malik

na zdjęciu Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Dyrektor Operacyjny WSS5 Grażyna Cader-Ziółkowska

na zdjęciu Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Dyrektor Operacyjny WSS5 Grażyna Cader-Ziółkowska

na zdjęciu Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki, p.o. Dyrektora WSS5 dr n. med. Alicja Cegłowska, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Paweł Gruenpeter, Dyrektor Operacyjny WSS5 Grażyna Cader-Ziółkowska, Posłanka Ewa Malik

na zdjęciu Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki, p.o. Dyrektora WSS5 dr n. med. Alicja Cegłowska, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Paweł Gruenpeter, Dyrektor Operacyjny WSS5 Grażyna Cader-Ziółkowska, Posłanka Ewa Malik 

na zdjęciu Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Biskup Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak, Posłanka Ewa Malik, p.o. Dyrektora WSS5 dr n. med. Alicja Cegłowska, Dyrektor Operacyjny WSS5 Grażyna Cader-Ziółkowska, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Paweł Gruenpeter, Kierownik Oddziału Toksykologii - dr Tomasz Kłopotowski

na zdjęciu Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Biskup Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak, Posłanka Ewa Malik, p.o. Dyrektora WSS5 dr n. med. Alicja Cegłowska, Dyrektor Operacyjny WSS5 Grażyna Cader-Ziółkowska, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Paweł Gruenpeter, Kierownik Oddziału Toksykologii - dr Tomasz Kłopotowski

na zdjęciu p.o. Dyrektora WSS5 dr n. med. Alicja Cegłowska

na zdjęciu p.o. Dyrektora WSS5 dr n. med. Alicja Cegłowska

Pierwszy w historii zabieg trombektomii w WSS5 w Sosnowcu!

 

W dniu 15 maja 2019 roku przeprowadzono w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Barbary w Sosnowcu pierwszy zabieg trombektomii. Zabieg ten polega na mechanicznym udrożnieniu naczynia mózgowego, które było zablokowane przez skrzep. Jest to metoda, która z dużym prawdopodobieństwem pozwala uniknąć tego, czego w udarze boimy się najbardziej, czyli niedokrwienia. Dzięki trombektomii pacjent ma szanse na normalne funkcjonowanie. Jego skuteczność uwarunkowana jest wykonaniem zabiegu do 6 godzin od momentu zdiagnozowania udaru.

Początkowo pacjent miał być skierowany do Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  - ośrodka pilotażowego w tym zakresie, ale przez brak możliwości transportu pacjenta drogą powietrzną i transportem samochodowym przekroczeniu uległby znamienny okres sześciu godzin.

W związku z zaistniałą sytuacją dr n. med. Witold Tomalski – specjalista neuroradiologii oraz dr n. med. Krzysztof Szaniewski – specjalista chirurgii naczyniowej udrożnili naczynia za pomocą cewników i bezpiecznie usunęli zator.

„To nasz pierwszy tego typu zabieg. Cieszymy się, że zakończył się pomyślnie i z pewnością będziemy się przymierzać do kolejnych.” – mówi Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - dr n. med. Paweł Gruenpeter.

KOMUNIKAT dla prasy

 

Sosnowiec, dnia 09 maja 2019r.

 

Komunikat dla prasy dot. stanowiska Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu w odpowiedzi na artykuł „Szpital w Dąbrowie zbadał pacjentkę, ale przewiózł ją do lecznicy w Sosnowcu. Kobieta zmarła” portalu dabrowa.naszemiasto.pl, opublikowanego 8 maja 2019r.

 

W dniu 3 maja z Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Szymona Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej do Wojewódzkiego Szpitala Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. transportem medycznym bez obecności lekarza została przywieziona pacjentka w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Pacjentka została przetransportowana do innej jednostki pomimo wolnych łóżek na Oddziale Intensywnej Terapii w Dąbrowie Górniczej. Cała sytuacja odbywała się bez jakichkolwiek ustaleń pomiędzy szpitalami. W dokumentacji pacjentki stwierdzono brak karty informacyjnej przyjęcia na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Dąbrowie Górniczej. Zostało jednak przekazane skierowanie na Oddział Pulmonologii WSS5 w Sosnowcu. Kobieta niezwłocznie trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, gdzie została wykonana obszerna diagnostyka.

W wyniku przeprowadzonych badań u Pacjentki zostało stwierdzone zapalenie płuc z dyskretnym krwiopluciem oraz anemia. Pacjentka była niewydolna oddechowo, kwalifikowała się do natychmiastowej konsultacji anestezjologicznej. Niezwłocznie została przetransportowana na Oddział Pulmonologii, gdzie po konsultacji anestezjologia i kardiologa została zaintubowana. Przeprowadzono konsultację gastrologiczną, po której wysunięto podejrzenie krwawienia z przewodu pokarmowego, jednak aktualny stan pacjentki już nie pozwalał na wykonanie badań endoskopowych.

 „Krwioplucie – czyli zawartość krwi w plwocinie nie uzasadnia tak zaawansowanej anemii”– dodaje Kierownik Oddziału Pulmonologii i Nowotworów Płuc - lek. med. Arkadiusz Brodowski.

W wyniku zaawansowanego procesu chorobowego pacjentki, pomimo starań zespołu lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu w dniu 5 maja pacjentka zmarła.

Przeprowadzona została sekcja zwłok, w wyniku której ustalono, iż poza zapaleniem płuc pacjentka cierpiała na obfite krwawienie z przewodu pokarmowego, które nie było rozpoznane na SOR w Dąbrowie w trakcie czterogodzinnego pobytu.

Zarówno na stronie internetowej Szpitala w Dąbrowie Górniczej jak i w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą widnieje informacja, że szpital posiada Oddział Chorób Płuc.

Powstaje zatem pytanie dlaczego pacjentki nie przyjęto do wyspecjalizowanej w tym zakresie jednostki w Szpitalu, gdzie pierwotnie trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy?

KOMUNIKAT Instytut Medycy Pracy

W dniu 30 kwietnia 2019r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Nr 5  im. Św. Barbary w Sosnowcu, na której podjęto uchwałę
o rozszerzeniu struktury organizacyjnej Szpitala o Oddział Toksykologii, Ośrodek Ostrych Zatruć, Pracownię Chromatograficzną oraz Pracownię Toksykologii.

Rozpoczęcie pracy w/w jednostek planowane jest na dzień 1 czerwca 2019r.,
w związku z czym w miesiącu maju Szpital nie będzie udzielał świadczeń w zakresie toksykologii.

Za zabezpieczenie konsultacji toksykologicznych w okresie do 31 maja 2019r. dla woj. śląskiego odpowiadają:

 

Klinika Toksykologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ośrodek Informacji Toksykologicznej CM UJ
ul. Śniadeckich 10
31-501 Kraków
tel./fax (12) 424 89 22

tel. na ratunek! (12) 411 99 99

 

Oddział Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji
Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

oś. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków
tel. (12) 64 68 404
fax. (12) 64 68 985

tel. na ratunek! (12) 64 68 550

 

Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

Oddział Toksykologiczny

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T Marciniaka
ul. Traugutta 116
50-420 Wrocław
tel./fax (071) 789 03 42; (071) 789 02 14

tel. na ratunek! (071) 343 30 08

 

Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera

Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Oddział Toksykologii
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-348 Łódź
tel./fax (042) 631 47 51; (042) 657 83 31

tel. na ratunek! (042) 657 99 00

 

Gabinet Leczenia Stopy Cukrzycowej

Informujemy, że Gabinet Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej utworzony w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenie Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018 został przekształcony w gabinet referencyjny leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej.

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Uroczyste otwarcie Oddziału Toksykologii w W...

To było jedno z trudniejszych i najsprawniej przeprowadzony [ ... ]

Czytaj więcej...
Pierwszy w historii zabieg trombektomii w WSS5 w S...

  W dniu 15 maja 2019 roku przeprowadzono w Wojewódzkim S [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły