Pielęgniarki/ pielęgniarze

Sosnowiec, dn. 15.07.2020 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu zatrudni pielęgniarki/ pielęgniarzy:

• Oddział Chorób Wewnętrznych i Onkologii Klinicznej – pielęgniarka/pielęgniarz do pracy w systemie jednozmianowym/ zmianowym.
• Oddział Chirurgii Naczyń – pielęgniarki do pracy w systemie zmianowym.
• Kliniczny Oddział Neurochirurgii – pielęgniarka/ pielęgniarz do pracy w systemie zmianowym.
• Oddział Nefrologii – pielęgniarka/ pielęgniarz do pracy w systemie jednozmianowym.
• Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – pielęgniarka / pielęgniarz do pracy w systemie jednozmianowym i systemie zmianowym.
• Centralny Trakt Operacyjny – pielęgniarka/ pielęgniarz operacyjna/y do pracy w systemie jednozmianowym i systemie zmianowym.
• Szpitalny Oddział Ratunkowy – pielęgniarka/ pielęgniarz / ratownik medyczny do pracy w systemie zmianowym.
• Oddział Toksykologii – pielęgniarka / pielęgniarz do pracy w systemie jednozmianowym i systemie zmianowym.
• Oddział Neurologii/Pododdział Udarowy – pielęgniarka/ pielęgniarz do pracy w systemie zmianowym.
• Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego – pielęgniarka / pielęgniarz do pracy w systemie jednozmianowym i systemie zmianowym.
• Oddział Okulistyczny z Zespołem Zabiegowym i Pododdziałem Chirurgii Refrakcyjnej/Oddział Okulistyki Dziecięcej/ Pracownia Laseroterapii – pielęgniarka/ pielęgniarz do pracy w systemie jednozmianowym.
• Pracownia Radiologii Zabiegowej – pielęgniarka / pielęgniarz operacyjna/y  do pracy w systemie jednozmianowym.
• Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego – pielęgniarka / pielęgniarz do pracy w systemie jednozmianowym i systemie zmianowym.

 

Oferty (CV, kwalifikacje, prawo wykonywania zawodu, dyplom) można składać osobiście w sekretariacie szpitala (pokój E-1-16) lub przesłać drogą mailową: rekrutacja@wss5.pl lub esikora@wss5.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Ostatnia aktualizacja:

ZAMKNIJ