Plac Medyków 1
41-200 SOSNOWIEC

sekretariat@wss5.pl

Izba Przyjęć 32 368 22 67
Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Zespołami Wyjazdowymi 32 368 21 65
32 368 21 66
Nazwa Stanowisko Telefon
Alicja Cegłowska Dyrektor 32 368 27 01
Grażyna Cader-Ziółkowska Dyrektor Operacyjny 32 368 24 64
Paweł Gruenpeter Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 32 368 27 01
Krzysztof Lehnort Dyrektor ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem 32 368 21 51
Agata Ślęzak Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem 32 368 21 51
Robert Urbańczyk Lekarz Naczelny 32 368 24 65
Ewa Sikora Naczelna Pielęgniarka 32 368 23 06
NazwaTelefon
Kierownik Poradni Specjalistycznych 32 368-27-79
Poradnia Chirurgii Naczyń z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-51
Poradnia Chirurgii Ogólnej z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-51
Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-32
Poradnia Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-04
Poradnia Diabetologiczna (cukrzycowa) 32 368-27-70
Poradnia Gastroenterologiczna 32 368-27-70
Poradnia Hepatologiczna 32 368-27-70
Poradnia Kardiologiczna i Zaburzeń Rytmu Serca 32 368-27-32
Poradnia Nefrologiczna 32 368-27-70
Poradnia Neurochirurgiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-30
Poradnia Neurologiczna 32 368-27-70
Poradnia Okulistyczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368-24-05
Poradnia Onkologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-31
Poradnia Otolaryngologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-04
Poradnia Proktologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-51
Poradnia Pulmonologiczna 32 368-27-70
Poradnia Rehabilitacji Medycznej 32 368-27-82
Poradnia Reumatologiczna 32 368-27-70
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna z Gabinetem Zabiegowym i Gipsownią 32 368-27-31
Poradnia Urologiczna z Gabinetem Zabiegowym 32 368-27-70
Poradnia Żywieniowa 32 368-27-51
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego 32 368-22-80
NazwaEmailTelefon
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapiisekr.koit@wss5.pl 32 368-20-26
32 368-23-41
Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnejsekr.ortopedia@wss5.pl 32 368-25-31
32 368-25-34
Oddział Chirurgii Naczyńsekr.chirnacz@wss5.pl 32 368-25-81
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych wraz z Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznegosekr.chirurgia1@wss5.pl 32 368-21-41
32 368-25-41
Oddział Chirurgii, Małoinwazyjnej, Metabolicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnejsekr.chirplast@wss5.pl 32 368-25-21
Odział Chorób Wewnętrznych i Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Diabetologiiwewnetrzny@wss5.pl 32 368-26-01
Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowegogastro@wss5.pl 32 368-26-03
Oddział Chirurgii Szczękowejsekr.szczorl@wss5.pl 32 368-26-71
Oddział Otolaryngologii i Onkologii Larynologicznejsekr.szczorl@wss5.pl 32 368-26-71
Oddział Nefrologiinefrologia@wss5.pl 32 368-25-91
Oddział Neurologiisekr.neurologia@wss5.pl 32 368-25-61
Oddział Udarowysekr.udarowy@wss5.pl 32 368-20-51
Kliniczny Oddział Neurochirurgicznysekr_nch@wss5.pl 32 368-25-51
Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej i Zespołem Zabiegowymokulistyka@wss5.pl 32 368-25-71
Oddział Rehabilitacji Medycznejsekr.rehabilitacja@wss5.pl 32 368-25-01
Oddział Rehabilitacji Neurologicznejsekr.rehabilitacja@wss5.pl 32 368-25-01
Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznejurologia@wss5.pl 32 368-25-11
Oddział Pulmonologii i Nowotworów Płuc/ Pododdział Mukowiscydozysekr.pulmonologia@wss5.pl 32 368-21-81
Oddział Kardiologii Ogólnej / Intensywnej Opieki Kardiologicznejsekr.kardiologia@wss5.pl 32 368-20-61
Oddział Reumatologiisekr.reumatologia@wss5.pl 32 368-26-91
Szpitalny Oddział Ratunkowysor.sekretariat@wss5.pl 32 368-21-61
Pododdział Onkologii Klinicznej/Chemioterapiionkologia@wss5.pl 32 368 21 19
NazwaEmailTelefon
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  32 368-24-54
Dział Kadrkadry@wss5.pl 32 368-27-38
Dział Kontraktowania Świadczeńkontraktowanie@wss5.pl 32 368-22-66
Dział Monitoringu Realizacji Świadczeńmonitoringswiadczen@wss5.pl 32 368-24-37
Dział Organizacyjno-Prawnyprawny@wss5.pl 32 368-20-11
32 368-27-54
Dział Technicznytechniczny@wss5.pl 32 368-24-91
Kancelaria Szpitalakancelaria@wss5.pl 32 368-24-45
Logistykalogistyka@wss5.pl 32 368-22-13
Obszar Badań i Rozwojurozwojuslug@wss5.pl 32 368-21-57
Obszar Ekonomicznyekonomiczny@wss5.pl 32 368-23-02
Obszar Polityki Jakościjakosc@wss5.pl 32 368-21-59
Rachuba Płacplace@wss5.pl 32 368-24-46
32 368-24-44
Rachunkowość Finansowaksiegowosc@wss5.pl 32 368-25-67
Zamówienia Publiczne i Monitoring Dostawzam.publ@wss5.pl 32 368-20-12
32 368-24-28
Zarządzanie Majątkiemmajatek@wss5.pl 32 368-24-77
32 368-24-55
NazwaStanowiskoTelefon
Centrum Diagnostyki LaboratoryjnejSekretariat 32 368 23 81
Pracownia Endoskopii Przewodu PokarmowegoRejestracja 32 368 22 80
SCANX – Centrum Diagnostyki ObrazowejRejestracja 801 88 88 11

Dojazd

Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary nr. 5 w Sosnowcu dogodny dojazd zapewni zarówno samochód, jak i środki komunikacji miejskiej.

Autobusem:

Z Katowic autobusem linii 805.

Z Sosnowca autobusami linii 26, 299, 926 oraz 150.

Z Czeladzi autobusem linii 235.

Z Będzina autobusem linii 616.

Z Dąbrowy Górniczej autobusem linii 603 oraz 606.

Z Jaworzna autobusem linii S.

ZAMKNIJ