Konsultacja Toksykologiczna dla lekarzy

tel. 538 819 961

   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

   

WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, Centrum Urazowe w Sosnowcu ul. Pl. Medyków 1 informuje że: planowane jest zniszczenie indywidualnej dokumentacji medycznej – historii chorób z pobytu na oddziałach w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu oraz tejże dokumentacji z byłego Szpitala Miejskiego nr 2 im. K. Zahorskiego ul. 3 Maja w Sosnowcu.  Przedmiotowa dokumentacjapochodzi z lat: 1998.

Planowane jest także zniszczenie zdjęć RTG i TK z lat 2005 – 2008.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - osoby zainteresowane odbiorem dokumentacji medycznej planowanej do zniszczenia (pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, osoba bliska upoważniona do uzyskania dokumentacji na podstawie  upoważnienia) mogą odebrać dokumentację po uprzednim kontakcie z Archiwum Szpitala.

 

Pisemne wnioski (do pobrania ze strony internetowej szpitala*1)) o wydanie dokumentacji planowanej do zniszczenia należy do dnia 5 luty 2020 kierować na adres:

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Centrum Urazowe

ul. Pl. Medyków 1

41-200 Sosnowiec

 

Na wniosku proszę nanieść informację że chodzi o wydanie oryginału przeznaczonego do zniszczenia.

 

Odbiór w/w dokumentacji możliwy jest po osobistym stawiennictwie w Szpitalu, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru oraz własnoręcznym pokwitowaniu odbioru lub po przedłożeniu pisemnego upoważnienia i pokwitowania odbioru.

 

Wszelkich informacji dotyczących planowanego zniszczenia dokumentacji medycznej można zasięgnąć pod numerami telefonów Archiwum Szpitala:

32 3682415

32 3682756

Zniszczenie w/w dokumentacji medycznej nastąpi po dniu 10 luty 2020r.

 

*1) zakładka: PACJENCI DOKUMENTACJA MEDYCZNA WNIOSEK O WYDANIE ORYGINAŁU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ NA ZEWNĄTRZ

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


KOMUNIKAT

KOMUNIKAT   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im.  [ ... ]

Czytaj więcej...
Awaria monitoringu - SOR

W dniu 18.11.2019 od godziny 16.00 w szpitalu wystąpiła aw [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły