Konsultacja Toksykologiczna dla lekarzy

tel. 538 819 961

   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

   

WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Uroczyste otwarcie Oddziału Toksykologii w Wojewódzkim Szpitalu Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

To było jedno z trudniejszych i najsprawniej przeprowadzonych zadań, jakie postawiono przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. Oddział Toksykologii, bo o nim mowa, od 1 czerwca już przyjmuje pacjentów.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu stanął przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ czas na przygotowanie i adaptację pomieszczeń nowego oddziału wynosił zaledwie półtora miesiąca.

- W tym bardzo krótkim czasie udało nam się spełnić wszystkie wymogi nakładane na szpital przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych. Na potrzeby oddziału zatrudniliśmy personel, który wcześniej miał doświadczenie pracując z trudnymi przypadkami zatruć – wyjaśnia pełniąca obowiązki Dyrektora – dr n. med. Alicja Cegłowska

Aby jak najszybciej zabezpieczyć potrzeby mieszkańców regionu, związane z zapewnieniem pacjentom kompleksowego leczenia, w strukturze organizacyjnej szpitala utworzono cztery nowe jednostki medyczne tj. Oddział Toksykologii, Ośrodek Ostrych Zatruć, Pracownię Chromatograficzną oraz Pracownię Toksykologii. Szpital wyremontował pomieszczenia oraz wyposażył oddział w nowoczesny sprzęt. Koszt remontów budowlanych oscyluje w granicach 77 tysięcy, natomiast całkowity koszt inwestycji z uwzględnieniem zatrudnienia pielęgniarek, lekarzy, zakupu niezbędnego sprzętu i leków wyceniany jest na milion złotych. Ogromna pomoc została udzielona Szpitalowi zarówno ze strony Marszałka jak i Wojewody, przy udziale pani poseł Ewy Malik.

- „Dziękuję pani dyrektor, poseł Ewie Malik, lekarzom ze szpitala i wszystkim osobom, które podjęły wyzwanie i przyczyniły się do tak szybkiego uruchomienia oddziału w tym szpitalu. Mieszkańcy naszego regionu są zabezpieczeni medycznie i to jest najważniejsze, taki był nasz cel.” – zapewnia marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Został on utworzony zaledwie w miesiąc, tuż po likwidacji Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Oddział zabezpieczają specjaliści w zakresie toksykologii, którzy wcześniej sprawowali opiekę nad pacjentami w Instytucie.

„Najważniejszym zadaniem nowego oddziału jest świadczenie wysokospecjalistycznej pomocy z zakresu toksykologii klinicznej pacjentom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia z powodu toksycznego działania wszelkich ksenobiotyków, w tym: gazów, leków, substancji chemicznych, alkoholi niespożywczych, toksyn roślinnych i jadów zwierzęcych.” – informuje kierownik oddziału toksykologii - dr Tomasz Kłopotowski.

Oddział Toksykologii liczy 18 łóżek, z czego 6 intensywnej terapii toksykologicznej. Ośrodek Toksykologiczny jest nadal w trakcie uruchamiania. W ciągu najbliższego miesiąca rozpocznie działalność Ośrodek Informacji Toksykologicznej, który będzie zabezpieczał pod względem toksykologicznym obszar województwa śląskiego i opolskiego. W tym samym czasie uruchomiony zostanie w Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Zakład Toksykologii
z pracowniami: Toksykologii i Chromatografii.

na zdjęciu Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki, Biskup Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak, Posłanka Ewa Malik

na zdjęciu Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki, Biskup Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak, Posłanka Ewa Malik

na zdjęciu Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Dyrektor Operacyjny WSS5 Grażyna Cader-Ziółkowska

na zdjęciu Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Dyrektor Operacyjny WSS5 Grażyna Cader-Ziółkowska

na zdjęciu Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki, p.o. Dyrektora WSS5 dr n. med. Alicja Cegłowska, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Paweł Gruenpeter, Dyrektor Operacyjny WSS5 Grażyna Cader-Ziółkowska, Posłanka Ewa Malik

na zdjęciu Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki, p.o. Dyrektora WSS5 dr n. med. Alicja Cegłowska, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Paweł Gruenpeter, Dyrektor Operacyjny WSS5 Grażyna Cader-Ziółkowska, Posłanka Ewa Malik 

na zdjęciu Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Biskup Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak, Posłanka Ewa Malik, p.o. Dyrektora WSS5 dr n. med. Alicja Cegłowska, Dyrektor Operacyjny WSS5 Grażyna Cader-Ziółkowska, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Paweł Gruenpeter, Kierownik Oddziału Toksykologii - dr Tomasz Kłopotowski

na zdjęciu Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Biskup Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak, Posłanka Ewa Malik, p.o. Dyrektora WSS5 dr n. med. Alicja Cegłowska, Dyrektor Operacyjny WSS5 Grażyna Cader-Ziółkowska, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Paweł Gruenpeter, Kierownik Oddziału Toksykologii - dr Tomasz Kłopotowski

na zdjęciu p.o. Dyrektora WSS5 dr n. med. Alicja Cegłowska

na zdjęciu p.o. Dyrektora WSS5 dr n. med. Alicja Cegłowska

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Awaria monitoringu - SOR

W dniu 18.11.2019 od godziny 16.00 w szpitalu wystąpiła aw [ ... ]

Czytaj więcej...
X Śląski Meeting Siatkówkowy

28-29 listopada 2019 roku w Katowicach odbędzie się X Śl [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły