Konsultacja Toksykologiczna dla lekarzy

tel. 538 819 961

   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

   

WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Rozmieszczenie oddziałów

Lokalizacja oddziałów szpitalnych.

LOKALIZACJA

NAZWA ODDZIAŁU

BUDYNEK A

PIĘTRO

 

„-1”

- Depozyt ubrań

„0”

- Oddział Kardiologii Ogólnej/Intensywnej Opieki Kardiologicznej

- Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

- Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej

„1”

- Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej

- Oddział Chirurgii Naczyń

„2”

- Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych wraz z Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego

„3”

- Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej

- Oddział Rehabilitacji Medycznej i Neurologicznej

„4”

- Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny

„5”

- Oddział Chirurgii Małoinwazyjnej, Metabolicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

- Oddział Chirurgii Szczękowej

- Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

„6”

- Oddział Neurologii

- Oddział Udarowy

- Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii

„7”

- Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego

- Oddział Nefrologii

„8”

- Oddział Okulistyczny z Zespołem Zabiegowym

- Oddział Okulistyki Dziecięcej

„9”

- Oddział Chorób Wewnętrznych i Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Diabetologii

- Oddział Reumatologii

„10”

- Oddział Pulmunologii i Nowotworów Płuc/Pododdział Mukowiscydozy

 

 
   
   
   

AKTUALNOŚCI  


KOMUNIKAT

KOMUNIKAT   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im.  [ ... ]

Czytaj więcej...
Awaria monitoringu - SOR

W dniu 18.11.2019 od godziny 16.00 w szpitalu wystąpiła aw [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły