Konsultacja Toksykologiczna dla lekarzy

tel. 538 819 961

   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

   

WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Oddział Rehabilitacji Medycznej

Ordynator: dr n. med. Elżbieta Kmiecik - Małecka
Pielęgniarka Oddziałowa: Mirosława Piotrowska

Profil leczenia:

 • rehabilitacja ogólnoustrojowa (kompleksowa) obejmuje pacjentów, których stan kliniczny nie pozwala na usprawnianie w warunkach ambulatoryjnych;
 • celem jest zmniejszenie dysfunkcji narządu ruchu, przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym;
 • zakres rehabilitacji obejmuje fizjoterapię narządu ruchu z uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach ortopedycznych, w przypadku schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych:
  - porażenia i niedowłady będące skutkiem uszkodzeń układu nerwowego o różnej etiologii;
  - rehabilitacja chorych z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym;
  - usprawnianie po leczeniu urazów i rozległych korekcjach;
  - usprawnianie protezowanych po amputacjach;
  - usprawnianie w przypadku zmian zwyrodnieniowych stawów obwodowych o różnej etiopatologii, w tym po leczeniu operacyjnym;
  - rehabilitacja w chorobach przeciążeniowych narządu ruchu oraz zespołach algodystroficznych.

Oddział zapewnia między innymi:

 • realizację indywidualnego programu rehabilitacyjnego przez wykwalifikowany zespół terapeutyczny;
 • usprawnianie metodami, które mają na celu zmniejszenie stopnia dysfunkcji, a w przypadku utrzymujących się dysfunkcji adaptację chorego do niepełnosprawności poprzez odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne;
 • zabiegi fizykalne;
 • kompleksową kinezyterapię.

O Oddziale:

Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o indywidualny program, który zawiera, w zależności od potrzeb pacjenta, porady lekarskie, działania z zakresu neuropsychologii, logopedii, psychoterapii, terapii zajęciowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne. Program realizowany jest przez wysoko wykwalifikowany zespół terapeutyczny, w którego skład wchodzą: lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej i specjaliści neurologii, fizjoterapeuci, terapeuta zajęciowy, terapeuta mowy, pielęgniarki, psycholog, neurologopeda dietetyk oraz inni w zależności od potrzeb (technik ortopedyczny, pracownik socjalny).
Oddział oferuje szeroki zakres zabiegów fizykalnych. Fizykoterapia ma na celu zwiększenie skuteczności oraz przygotowanie pacjenta do ćwiczeń.
W ramach świadczonych zabiegów kinezyterapeutycznych wykonywane są indywidualne ćwiczenia z pacjentem: ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia metodami neurofizjologicznymi (według koncepcji PNF oraz koncepcji Bobath), metodami reedukacji nerwowo-mięśniowej (według koncepcji Dr J. Ciechomskiego: Techniki energetyzacji mięśni, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, technika aktywnego rozluźniania, dysbalans mięśniowo-powięziowy oraz terapia punktów spustowych), mobilizacje i manipulacje (według koncepcji Kaltenborna i Evjentha oraz koncepcji Medycyny Ortopedycznej według dr Jamesa Cyriax’a), ćwiczenia wspomagane, pionizacje, ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz w odciążeniu z oporem, ćwiczenia czynne wolne oraz czynne z oporem, ćwiczenia izometryczne, nauka czynności lokomocji oraz wyciągi (odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa metodą Perschla, wyciąg pneumatyczny Saunders Lumbar). W leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa stosowana jest metoda McKenzie’go.
Oddział posiada dwie sale gimnastyczne wyposażone w nowoczesny, wysokospecjalistyczny sprzęt, umożliwiający prowadzenie skutecznej rehabilitacji. Ćwiczenia siły mięśniowej prowadzone są na przyrządach, w zamkniętych łańcuchach kinematycznych oraz z wykorzystaniem oporu elastycznego (UGUL, terapia Master, profesjonalny cykloergometr, mini tensor). Do pionizacji i nauki czynności lokomocji wykorzystywane jest parapodium z elektrycznym podnośnikiem, Task Force – stół pionizacyjny z oprogramowaniem komputerowym, umożliwiającym ocenę wydolności organizmu, platforma stabilometryczna (ćwiczenia równoważne z zastosowaniem metody “biofeedback”) oraz bieżnia rehabilitacyjna.

Telefony:

Sekretariat: 32/ 368-25-01
Dyżurka lekarska: 32/ 368-25-03
Pielęgniarka Oddziałowa: 32/ 368-25-02
Dyżurka Pielęgniarska: 32/ 368-25-05

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


KOMUNIKAT

KOMUNIKAT   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im.  [ ... ]

Czytaj więcej...
Awaria monitoringu - SOR

W dniu 18.11.2019 od godziny 16.00 w szpitalu wystąpiła aw [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły