Konsultacja Toksykologiczna dla lekarzy

tel. 538 819 961

   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

   

WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

ROZMIESZCZENIE ODDZIAŁÓW  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej i Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej

 

Kierownik Oddziału: dr n. med. Mariola Kozłowska-Laskowska

Pielęgniarka Oddziałowa: Izabela Siwiec

 

Profil leczenia:

Wczesna rehabilitacja kardiologiczna to jeden z kluczowych etapów  kompleksowej opieki kardiologicznej chorych po zawale mięśnia sercowego,  po wcześniejszym przezskórnym leczeniu interwencyjnym lub kardiochirurgicznym czy leczeniu zachowawczym. Rehabilitacja kardiologiczna ma na celu poprawę rokowania pacjentów, jakości życia, redukcję czynników ryzyka miażdżycy oraz edukację pacjentów odnośnie stylu życia, zachowań prozdrowotnych. Ponadto ma na celu przywrócenie zdolności do pracy pacjentom dotychczas będącym w pełni zdrowia.

 

Oddział zapewnia:

 

Planowanie i monitorowanie procesu terapeutycznego:

  ocena stanu klinicznego oraz optymalizacja farmakoterapii,

  badanie ekg, ukg oraz badania laboratoryjne,

  oszacowanie oraz poprawa wydolności fizycznej poprzez wykonanie  próby wysiłkowej, a 

  następnie dobranie odpowiedniego treningu w zależności od wydolności układu krążenia    (na bieżniach medycznych oraz cykloergometrach),

  kinezyterapię (taśmy profesjonalne TRX, theraband, stepy, piłki, hantle, kije nordic walking),

  zajęcia dotyczące promocji zdrowia jak i porady dietetyczno-żywieniowe,

• terapię psychologiczną, relaksacyjną, muzykoterapię na odpowiednio przystosowanej sali wypoczynkowej.

 

Telefony:

Sekretariat/Rejestracja: 32/ 368-20-81

Dyżurka lekarska: 32/ 368-20-83

Pielęgniarka Oddziałowa: 32/ 368-20-82

Dyżurka Pielęgniarska: 32/ 368-20-85

 

ZAKŁADKA: KONTAKT – ODDZIAŁY

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej/Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32/ 368-20-81

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


KOMUNIKAT

KOMUNIKAT   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im.  [ ... ]

Czytaj więcej...
Awaria monitoringu - SOR

W dniu 18.11.2019 od godziny 16.00 w szpitalu wystąpiła aw [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły