Konsultacja Toksykologiczna dla lekarzy

tel. 538 819 961

   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

   

WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Oddział Kardiologii Ogólnej / Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Kierownik Oddziału: dr n. med. Piotr Pączek
Pielęgniarka Oddziałowa: Ewa Regiec

Profil leczenia i diagnostyka:

Schorzenia układu sercowo naczyniowego: ostra i przewleka choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca i przewodzenia (w tym ostrych stanów zagrożenia życia wymagających czasowej stymulacji serca lub kardiowersji elektrycznej), ostra i przewlekła niewydolność krążenia, wady serca wrodzone i nabyte, nadciśnienie tętnicze, zatorowość płucna, kardiomiopatia i omdlenia oraz prewencja chorób układu krążenia.

Oddział zapewnia:

 • diagnostykę inwazyjną oraz terapię przezskórną (angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów) ostych zespołów wieńcowych (zawał serca, niestabilna dławica piersiowa);
 • implantację stymulatorów serca (rozruszników) oraz kardiowerterów-defibrylatorów (ICD);
 • Ponadto oddział przeprowadza badania w pracowniach:
  - UKG (2 aparaty UKG z funkcją Doppler oraz możliwością badań przezprzełykowych);
  - kontroli stymulatorów i kardiowerterów;
  - badań nieinwazyjnych układu krążenia (test wysiłkowy oraz badania Holter EKG i RR);
  - hemodynamiki i elektroterapii (2 angiografy).

Telefony do Oddziału:

Sekretariat: 32/ 368-20-61
Dyżurka Lekarska: 32/ 368-20-63; 32/ 368-20-64
Pielęgniarka Oddziałowa: 32/ 368-20-62
Dyżurka Pielęgniarska: 32/ 368-20-65

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Te...

Jasny, przestronny, nowoczesny, spełniający wszystkie wymo [ ... ]

Czytaj więcej...
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im.  [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły