google hack

Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

p.o. Ordynator/Kierownik: dr. hab. n. med. Lech Krawczyk
p.o. Pielęgniarki Oddziałowe
: Małgorzata Kwaśniak (Anestezjologia), Helena Sputo (Intensywna Terapia)

Profil leczenia:

Diagnostyka:

Oddział zapewnia między innymi:

Telefony:

Kierownik / Sekretariat: 32/ 368-20-26
Z-ca Kierownika / Sekretariat: 32/ 368-23-41
Dyżurka lekarska (Intensywna Terapia): 32/ 368-23-43
Dyżurka lekarska (Anestezjologia): 32/ 368-23-49
Piel. Oddziałowa (Intensywna Terapia): 32/ 368-23-42
Piel. Oddziałowa (Anestezjologia): 32/ 368-23-32
Dyżurka pielęgniarska (Intensywna Terapia): 32/ 368-23-45
Dyżurka pielęgniarska (Anestezjologia): 32/ 368-23-29