Konsultacja Toksykologiczna dla lekarzy

tel. 538 819 961

   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

   

WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   

ANKIETA BADANIA OPINII PACJENTA

Szanowni Państwo!


Dyrekcja WSS Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu - Centrum Urazowe - zwraca się z uprzejmą prośbą o poświęcenie kilku minut na wypełnienie kwestionariusza. Badanie jest anonimowe a jego wyniki pozwolą ocenić i podnieść zgodnie z Państwa sugestiami - jakość świadczonych usług.
 1. Jeżeli pacjentem jest małe dziecko, proszę o wypełnienie ankiety w Jego imieniu rodziców lub opiekunów
 2. Przy każdym pytaniu znajdują się cyfry, które odpowiadają poszczególnym ocenom:
  5 - ocena bardzo dobra,
  4 - ocena dobra,
  3 - ocena przeciętna,
  2 - ocena zła,
  X - nie dotyczy.
 3. Uwaga! Każde pytanie wymaga odpowiedzi!

0. Ocena systemu orientacji przestrzennej w WSS5

1. Ocena Funkcjonowania Izby Przyjęć.

2. Ocena funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

3. Ocena przyjęcia do oddziału.

4. Ocena warunków pobytu w oddziale.

5. Ocena wyżywienia w szpitalu.

6. Ocena lekarza prowadzącego.

7. Ocena sposobu udzielania informacji przez lekarza.

8. Ocena personelu pielęgniarskiego.

9. Ocena następujących aspektów pobytu w szpitalu.

10. Ocena działalności szpitala w kontekście wypisu ze szpitala.

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


KOMUNIKAT

KOMUNIKAT   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im.  [ ... ]

Czytaj więcej...
Awaria monitoringu - SOR

W dniu 18.11.2019 od godziny 16.00 w szpitalu wystąpiła aw [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły