Główne zadania Poradni:

  • opieka ambulatoryjna pacjentów po zabiegach operacyjnych;
  • diagnostyka i leczenie przewlekłych schorzeń urologicznych.

 

Podstawowe informacje:

Do Poradni konieczne jest skierowanie od lekarza POZ albo lekarza specjalisty.

Rejestracja: 32/ 368-27-70

ZAMKNIJ
bool(false)