Główne zadania Poradni:

Świadczenia lekarskie z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu u dzieci i dorosłych.

 

Podstawowe informacje:

Do Poradni konieczne jest skierowanie od lekarza POZ albo lekarza specjalisty.

Rejestracja: 32/ 368-27-31

ZAMKNIJ
bool(false)