Ordynator / sekretariat 32 368 21 61
Pielęgniarka Oddziałowa – Jadwiga Fabryczna 32 368 21 62
Obszar Segregacji Medycznej, Rejestracji i Przyjęć 32 368 21 65
32 368 21 66
 
 
 
lek. med. Tomasz Sikora - Kierownik Oddziału - Szpitalny Oddział Ratunkowy

KIEROWNIK
ODDZIAŁU

lek. med.

TOMASZ
SIKORA

specjalista medycyny ratunkowej

Profil leczenia

Całodobowa pomoc medyczna dla osób w sytuacji nagłych zachorowań, nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.
Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) to jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), która udziela pomocy pacjentowi w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Świadczenia opieki zdrowotnej, których udziela SOR, polegają na:

  • wstępnej ocenie stanu zdrowia pacjenta,
  • diagnostyce i leczeniu niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych.
Jadwiga Fabryczny - Pielęgniarka Oddziałowa - Szpitalny Oddział Ratunkowy

PIELĘGNIARKA
ODDZIAŁOWA

JADWIGA
FABRYCZNA

Podstawowe informacje

Skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza POZ nie gwarantuje przyjęcia do oddziałów szpitala. Decyzję podejmują lekarze SOR i innych oddziałów WSS nr 5 w Sosnowcu. W godzinach pracy oddziałów pacjenci ze skierowaniami do oddziałów szpitalnych powinni kierować się bezpośrednio do nich a nie do SOR.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w kwestii diagnostyki i badań) ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje specjalistyczne niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.
W przypadku drobnych urazów i łagodnych dolegliwości „internistycznych” należy udać się do następujących placówek medycznych świadczących usługi w zakresie:

  • podstawowej opieki zdrowotnej,
  • nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  • Izby Przyjęć najbliższego szpitala

O Oddziale

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela niezbędnej pomocy medycznej osobom w stanie nagłego
zagrożenia zdrowia i życia oraz osobom, które doznały urazu w dniu zgłoszenia się do oddziału i są
przywożone przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się samodzielnie. Do Oddziału
kierowane są także osoby w stanie bezpośredniego zagrożenia życia z powodu mnogich obrażeń ciała,
ofiary wypadków komunikacyjnych, zatruć, oparzeń, chorób wewnętrznych, we wczesnej fazie udaru
mózgu, ostrym zespołem wieńcowym, z niewydolnością krążenia oraz po nagłym zatrzymaniu krążenia i
resuscytacji krążeniowo-oddechowej, nie tylko z obszaru Sosnowca, ale także z okolicznych miast i
województw.
W celu zapewnienia właściwej opieki i niezwłocznego dostępu najciężej chorych do pomocy
specjalistycznej, w oddziale stosowany jest schemat segregacji medycznej. Pierwszeństwo leczenia mają
osoby w stanie zagrożenia życia, stąd możliwe jest wydłużenie czasu oczekiwania na świadczenie
osób nie będących w stanie zagrożenia życia w przypadku, kiedy personel SOR zaangażowany jest
w opiekę nad ciężko chorym. Niektóre osoby po udzieleniu pomocy w SOR są wypisane do domu, inne
wymagające dalszego leczenia po wstępnej diagnostyce i stabilizacji funkcji życiowych mogą być
przyjmowane do oddziałów szpitalnych lub przekazywane do innego ośrodka.
Pomoc medyczna udzielana jest przez dobrze przygotowany, profesjonalny personel oddziału oraz
lekarzy konsultujących z oddziałów szpitala. Dobra organizacja pracy, doskonałe nowoczesne
wyposażenie w potrzebny i właściwy sprzęt skutkują zmniejszeniem śmiertelności wśród pacjentów w
stanach zagrożenia życia. Działalność SOR jest ukierunkowana na obniżenie odsetka zgonów możliwych
do uniknięcia, ograniczenie kalectwa i szeroko rozumianego cierpienia u chorych w stanach nagłych.
W bezpośrednim sąsiedztwie SOR zlokalizowane jest lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego oraz punkt Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej.

Godziny pracy:

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest czynny całodobowo, we wszystkie dni tygodnia oraz w święta.
Rejestracja SOR jest czynna całodobowo, we wszystkie dni tygodnia oraz w święta.
Sekretariat SOR jest czynny w dni robocze w godzinach 7.30 do 14.00.

BLOK B | PIĘTRO 0