Kierownik / Sekretariat 32 368 20 26
Z-ca kierownika / Sekretariat 32 368 23 41
Dyżurka lekarska (Intensywna Terapia) 32 368 23 43
Dyżurka lekarska (Anestezjologia) 32 368 23 49
Piel. Oddziałowa (Intensywna Terapia) – Helena Sputo 32 368 23 42
Piel. Oddziałowa (Anestezjologia) – Małgorzata Kwaśniak 32 368 23 32
Dyżurka pielęgniarska (Intensywna Terapia) 32 368 23 45
Dyżurka pielęgniarska (Anestezjologia) 32 368 23 29
 
 
 
img

KIEROWNIK
ODDZIAŁU

dr hab. n. med.

xxx
xxx

Diagnostyka

 • procedury diagnostyczne w ramach konsultacji przed i pooperacyjnych;
 • diagnostyka chorych w stanach zagrożenia życia, kwalifikacja do leczenia w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii;
 • Procedury diagnostyczne w ramach konsultacji związanych z terapią bólu.
img

PIELĘGNIARKA
ODDZIAŁOWA

MAŁGORZATA
KWAŚNIAK

Profil leczenia

 • znieczulenia do wszystkich typów zabiegów, zarówno diagnostycznych, jak i leczniczych, wykonywanych zarówno w oddziałach zabiegowych, jak i niezabiegowych;
 • intensywna terapia chorych w stanach zagrożenia życia;
 • konsultacje chorych w ramach kwalifikacji przedoperacyjnych do znieczulenia i leczenia operacyjnego;
 • pooperacyjny nadzór nad chorymi bezpośrednio po przebytych znieczuleniach;
 • doraźne interwencje w stanach zagrożenia życia na terenie całego szpitala z uwzględnieniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • uśmierzanie bólu ostrego i przewlekłego.
img

PIELĘGNIARKA
ODDZIAŁOWA

HELENA
SPUTO

Oddział zapewnia m.in.

 • wysoką jakość świadczonych usług medycznych;
 • wykonywanie różnorodnych znieczuleń we wszystkich grupach wiekowych;
 • utrzymującą się od wielu lat na stałym poziomie minimalną liczbę powikłań związanych z anestezją;
 • relatywnie niski wskaźnik śmiertelności chorych hospitalizowanych w oddziale intensywnej terapii;
 • możliwość realizacji badań naukowych w ramach prac statutowych i własnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz międzynarodowych programów badawczych;
 • wysoki poziom szkolenia przed- i podyplomowego (akredytacja) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (staże, szkolenia oraz kursy o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim).

PIĘTRO 0