Szanowni Państwo!

Dyrekcja WSS Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu – Centrum Urazowe – zwraca się z uprzejmą prośbą o poświęcenie kilku minut na wypełnienie kwestionariusza. Badanie jest anonimowe a jego wyniki pozwolą ocenić i podnieść zgodnie z Państwa sugestiami – jakość świadczonych usług.

 1. Jeżeli pacjentem jest małe dziecko, proszę o wypełnienie ankiety w Jego imieniu rodziców lub opiekunów
 2. Przy każdym pytaniu znajdują się cyfry, które odpowiadają poszczególnym ocenom:
  5 – ocena bardzo dobra,
  4 – ocena dobra,
  3 – ocena przeciętna,
  2 – ocena zła,
  X – nie dotyczy.
 3. Uwaga! Każde pytanie wymaga odpowiedzi!